Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

500 + świadcznie wychowawcze

Czcionka:

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek. Świadczenie w przypadku składania wniosku na pierwsze dziecko uzależnione jest od dochodu.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne (druki do pobrania).

Rodzice, bez względu na osiągane dochody, otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko.

Osoby o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym), ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą zobligowane, jeżeli osiągnęły w roku 2017 dochody inne niż opodatkowane, posiadały grunty (dochód liczony na podstawie przelicznika GUS) wypełniają odpowiednie załączniki (załączniki nr ZSW-01, ZSW-03). Natomiast w przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na ryczałcie lub karcie podatkowej wymagane jest zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności wnioskodawcy lub członka/członków rodziny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa.

Dochody opodatkowane będą uzyskiwane przez MGOPS z Urzędów Skarbowych i ZUS drogą elektroniczną. Przy składaniu wniosku na drugie i kolejne dziecko nie będzie wymogu składania informacji o dochodach. W przypadku osób które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego nie będzie konieczności składania dodatkowych dokumentów jeżeli od czasu przyznania zasiłku rodzinnego sytuacja nie uległa zmianie. 

Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2018 roku wyłacznie w formie elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia 2018 roku również w formie papierowej.

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie (nabór wniosków jest ciągły). Świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożony został wniosek. 

Tylko pierwszy okres zasiłkowy trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. 

Dotychczasowe świadczenia pozostają w niezmienionej formie, świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodów przy ustalaniu prawda do: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i pomocy społecznej. Analogicznie dochody uzyskiwane z w/w systemów wsparcia nie będą wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego, z wyjątkiem świadczenia rodzicielskiego (tzw. „macierzyńskie” dla osób bezrobotnych i zatrudnionych na umowach "śmieciowych")


Wniosek będzie można złożyć  w MGOPS Niepołomice przy ul Bocheńskiej 26 pokój nr 11.

W związku z dużą liczbą osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego Ośrodek Pomocy Społecznej przedłuży godziny pracy, umożliwi również składnie wniosków w wyznaczone soboty.

Wnioski będzie można również złożyć elektronicznie za pomocą:

- systemu informatycznego - http://empatia.mpips.gov.pl - dla posiadaczy podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-puap

- platformy PUE ZUS - http://pue.zus.pl dla posiadaczy podpisu elektronicznego, profilu zaufanego e-puap oraz uwierzytelnionego konta pue ZUS

- bankowości elektronicznej – tożsamość potwierdzona przez bank

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem systemów informatycznych, co pozwoli dużej części rodziców złożyć wniosek bez wizyty w urzędzie. Wszystkie  aktualne informacje  dotyczące programu 500+  (m.in..o dyżurnych sobotach, czasie pracy ośrodka, rozwoju prac nad systemami informatycznymi) będą na bieżąco zamieszczane na stronie MGOPS oraz Urzędu Miasta 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny