Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

- świadczenie uzależnione od dochodu (1-wsze dziecko) obowiązujące do 30 VI 2019

Czcionka:

Świadczenie wychowawcze  500+  kryterium dochodowe w przypadku składania wniosku na pierwsze dziecko.

 

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (kryterium dochodowe 800,00 zł na osobę w rodzinie lub 1200,00  w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne) nie załączają do wniosku żadnych zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS o wysokości dochodu i składkach zdrowotnych, wszystkie informację MGOPS będzie pozyskiwał za pomocą systemów informatycznych. Pod uwagę będą brane dochody uzyskiwane w roku 2017.

Jeżeli sytuacja członków rodziny nie uległa zmianie od początku 2017 roku (nikt nie uzyskał i nie utracił dochodu – zatrudnienia, świadczeń, zasiłków itp.) nie będzie konieczności składania żadnych dodatkowych dokumentów – wystarczy poprawnie wypełniony wniosek. W przypadku gdy członkowie rodziny osiągali w roku 2017 dochody inne niż opodatkowane, posiadały grunty (dochód liczony na podstawie przelicznika GUS) wypełniają odpowiednie załączniki (załączniki nr ZSW-01, ZSW-03).

Natomiast w przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na ryczałcie lub karcie podatkowej wymagane jest zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności wnioskodawcy lub członka/członków rodziny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa.

W przypadku utraty dochodu do wniosku należy dołączyć:

- dokument świadczący o utracie dochodu (świadectwo pracy, zaświadczenie, decyzja)

- kserokopia  Informacja PIT-11 od pracodawcy za rok 2017 lub PIT-B w przypadku wyrejestrowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2016 do wniosku należy dołączyć:

- kserokopia umowy (o pracę, zlecenia)

- kserokopia informacji  PIT – 11 za 2017 rok:

W przypadku uzyskania dochodu po roku 2017 do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o dochodzie za miesiąc następny po podjęciu pracy (drugi miesiąc pracy)

W przypadku osób które mają ustalone prawo do zasiłku rodzinnego  nie będzie konieczności  składania dodatkowych dokumentów, jeżeli od czasu przyznania zasiłku rodzinnego sytuacja nie uległa zmianie można wypełnić oświadczenie potwierdzające ten fakt.  

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny