Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

O instytucji

Czcionka:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach powołany został uchwałą Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 kwietnia 1990 r., Nr XII/46/90.

Jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy, która nie posiada osobowości prawnej.

Podstawowa działalność Ośrodka sprowadza się do organizacji i zapewnienia zabezpieczenia społecznego mieszkańcom Gminy, w tym poprzez pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Obok zadań realizowanych w ramach systemu pomocy społecznej, Ośrodek odpowiada także za wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niebagatelną rolę pełni także w interdyscyplinarnych działaniach podejmowanych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szeregu innych działach administracji samorządowej, skierowanych do osób potrzebujących.

Siedziba organizacyjna Ośrodka, znajduje się przy ulicy Bocheńskiej 26 w Niepołomicach w budynku Bocheńska Centrum. Ośrodek zajmuje pomieszczenia na górnej kondygnacji budynku, obok Urzędu Pracy. Dolne kondygnacje zajmują zaś LAS Laboratorium Aktywności Społecznej oraz Biblioteka Publiczna w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata.

Ośrodkiem kieruje i zarządza Dyrektor, którego powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.

Życzymy miłego przeglądania naszej strony...