Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

6. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rok 2016 - zakończony

Czcionka:

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zakończony

Umowa nr 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniona aneksem nr 1/2016 oraz aneksem nr 2/2016 na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej
w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej  na rok 2017.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywania”, polegającego na zapewnieniu pomocy
w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:  

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na:

  1. posiłek;
  2. zasiłek celowy lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wartość dofinansowania wynosi: 306 060 zł.

AKTUALNOŚCI:

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rok 2018 - zakończony

Utworzono dnia 30.08.2021

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rok 2018 Umowa nr 1/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniona aneksem nr 1/2018 oraz aneksem nr 2/2018 na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie...

czytaj dalej na temat: Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rok 2018 - zakończony

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rok 2017- zakończony

Utworzono dnia 30.08.2021

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rok 2017 Umowa nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniona aneksem nr 1/2017 oraz aneksem nr 2/2017 na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie...

czytaj dalej na temat: Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rok 2017- zakończony