Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

Projekt "Aktywni Niepołomice"

Czcionka:

Informujemy, iż Gmina Niepołomice otrzymała dofinansowanie w kwocie 834 223,50 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Aktywni Niepołomice”.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2021 r. przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach i adresowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Niepołomice.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu przy założeniu, iż w pierwszych 3 miesiącach każdego roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu, spośród których zostaną wybrane 22 osoby.

W roku 2018 planujemy rekrutację co najmniej 22, w roku 2019 I kwartał - co najmniej kolejne 22 osoby, w I kwartale 2020 roku – przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 66 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 66 osób poprzez aktywizację społeczno – zawodową. Wsparcie będzie realizowane na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb każdego uczestnika, celem poprawy jego funkcjonowania oraz zwiększenia kompetencji i umiejętności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi pod nr tel. 12/284-87-20.