Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

2.Obdukcja - czym jest i jaki lekarz może ją wykonać

Czcionka:

Obdukcja - czym jest i jaki lekarz może ją wykonać

Obdukcja lekarska, to zaświadczenie ze specjalistycznego badania lekarskiego, w którym lekarz opisuje stwierdzone obrażenia ciała, a często podaje też prawdopodobną przyczynę tychże obrażeń. Podstawowym celem obdukcji lekarskiej jest potwierdzenie doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń oraz prawna ocena czasu naruszania czynności narządów ciała. Wydawana jest najczęściej na piśmie.

Obdukcję, co do zasady, może wykonać każdy lekarz. Jednakże takie badanie może zostać powtórzone, gdyż dowód w sądzie stanowić może tylko opinia wydana przez powołanego do tego biegłego, którym może być jedynie lekarz medycyny sądowej wpisany na listę biegłych prowadzoną przez Prezesa właściwego Sądu Okręgowego.

Nie każdy lekarz chce dokonywać obdukcji i kiedy pojawia się u niego ofiara przemocy, wysyła ją do biegłego sądowego. Pojawiają się tu dwa problemy. Po pierwsze lekarzy sądowych, którzy mogą dokonywać obdukcji jest bardzo mało, a po drugie takie zaświadczenia są płatne, co dla niektórych może być dużą przeszkodą.

Osoba, która została dotknięta przemocą w rodzinie, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, ma jednak prawo do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dokumentującego odniesione obrażenia. Zaświadczenie takie zawiera dane dotyczące osoby badanej, m.in. nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz imiona i nazwiska innych osób obecnych w trakcie jego wykonywania. W zaświadczeniu musi się też znaleźć informacja o specjalizacji lekarza prowadzącego badanie, jego pieczątka i czytelny podpis oraz nazwa świadczeniodawcy, który wystawia zaświadczenie. Najważniejszym jego elementem jest punkt, który dotyczy opinii o stanie zdrowia osoby, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju stwierdzonych uszkodzeń ciała oraz możliwych przyczyn i czasu ich powstania. Dobrze, aby miał on formę podpunktów określających precyzyjnie urazy osoby poszkodowanej.

Zaświadczenie takie ma służyć pomocą ofierze przemocy, w sytuacji, gdy ma ona problem z uzyskaniem obdukcji u lekarza biegłego i nie ma znaczenia, czy wystawia je lekarz w prywatnym gabinecie, czy też wykonuje badanie w ramach kontraktu z NFZ.

Wzór zaświadczenia dostępny jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, link do wzoru zaświadczenia: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102011334

Można je również pobrać klikając w poniższy załącznik.

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, pamiętaj, że możesz prosić każdego lekarza o wystawienie takiego zaświadczenia, a idąc do ośrodka zdrowia dobrze jest mieć ze sobą jego wzór.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 05.05.2014, 11:34

Zaświadczenie lekarskie w związku z użyciem przemocy w rodzinie