Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

3.Punkt Informacji, wsparcia i pomocy ofiarom i sprawcom przemocy

Czcionka:

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy Ofiarom i Sprawcom Przemocy w Rodzinie
ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice


Na terenie Miasta i Gminy Niepołomice funkcjonuje Punkt Wsparcia, Informacji i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który działa w ramach struktury organizacyjnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.

Punkt jest placówką zapewniającą nieodpłatne specjalistyczne usługi psychologiczne oraz prawne na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej, spowodowanej wystąpieniem przemocy domowej.

Działania Punktu są nakierowane na pracę z osobami i rodzinami borykającymi się z problemem przemocy w rodzinie, które nie są w stanie rozwiązać trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne środki i możliwości.

Zadaniem Punktu jest przede wszystkim prowadzenie poradnictwa psychologicznego mającego na celu przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a także prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego.

W ramach Punktu działa grupa wsparcia dla osób doznających przemocy, której uczestnicy spotykają się w celu wzajemnego zapewnienia pomocy, oparcia w radzeniu sobie z życiowymi problemami.

Grupa oferuje możliwość zobaczenia jak inne osoby radzą sobie z trudnościami i wymiany doświadczeń, wzrost kompetencji społecznych przede wszystkim w sferze komunikacji interpersonalnej oraz zmniejszenia poczucia izolacji społecznej, a także wsparcie i zrozumienie ze strony uczestników.

Godziny otwarcia punktu

Wtorek:

15:30 - 17:30 Porady prawne

Czwartek:

15:30 - 17:30 Porady psychologiczne


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, bądź telefonicznie pod numerem: (012) 284-87-14 w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałek - piątek).