Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

4.Gminna Koalicja ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Czcionka:

Gminna Koalicja ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Obecnie na terenie gminy Niepołomice organizowana jest koalicja do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania podejmowane w ramach realizacji zadań własnych gminy, których głównym celem jest zwalczanie przemocy w rodzinie podejmowane są w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Nr 61/10 z dnia 23 czerwca 2010 r.powołany został do życia Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego głównym celem jest zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy.

W pracach zespołu udział biorą: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, służby zdrowia jak również sądów i organizacji pozarządowych. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest monitorowanie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom przemocy w rodzinie oraz szeroko rozumiane poradnictwo. W ramach zespołu tworzone są również grupy robocze, których działalność nakierowana jest na konkretną rodzinę.

W trakcie spotkań opracowywane i dobierane są najlepsze i najbardziej efektywne dla rodziny formy pomocy. Istotną sprawą jest to by działanie różnych instytucji były skoordynowane i spójne. Tak więc zespół interdyscyplinarny to grupa osób, które w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i społecznych mają bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi przemocy. Spotkania zespołu odbywają się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Od 1 września 2010 r. działalność swoją rozpoczął

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Działalność Punktu oparta jest o struktury organizacyjne Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach i realizowana jest w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Godziny otwarcia punktu

wtorek:

15:30 - 17:30 porady prawne

czwartek:

15:30 - 17:30 porady psychologiczne


W ramach działalności Punktu każda osoba może skorzystać z całkowicie bezpłatnej i anonimowej pomocy specjalistów, którzy pomogą przezwyciężyć trudną sytuację w rodzinie.

W celu usprawnienia prac Punktu prosimy o wcześniejsza telefoniczną rejestrację co pozwoli uniknąć nieporozumień, jak również znacznie skrócić czas oczekiwania na konsultację.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka bądź telefonicznie pod nr:
(012) 284-87-14.

Stop Przemocy

Grzegorz Rajski