Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

-Ogłoszenie o naborze na RODZINY WSPIERAJĄCE

Czcionka:

Ogłoszenie o naborze RODZINY WSPIERAJĄCE

Informacja dla rodzin chcących wesprzeć rodziny borykające się z trudnościami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Działania rodziny wspierającej określa art.29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.z2019r.poz.1111).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach zaprasza do współpracy wszystkie rodziny chcące zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, krewni), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

Formy pomocy wynikają z potrzeb rodziny i mogą dotyczyć:

  • udzielania porad i wskazówek w takich kwestiach jak np.: gotowanie, sprzątanie, higiena osobista, gospodarowanie budżetem domowym, prowadzenie gospodarstwa domowego;
  • organizowanie czasu wolnego dla dzieci;
  • nauka wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny;
  • pomoc w nauce.

Funkcja rodziny wpierającej pełniona jest nieodpłatnie.

Aby zostać rodzina wspierającą należy:

  1. Złożyć wniosek w MGOPS w Niepołomicach.
  2. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MGOPS w Niepołomicach.
  3. Uzyskać pozytywna opinię dyrektora MGOPS w Niepołomicach.
  4. Odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez MGOPS w Niepołomicach.
  5. Podpisać umowę.

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK KANDYDATÓW NA PEŁNIENIE FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Utworzono dnia 01.04.2021, 14:00

Wniosek do wypełnienia w przypadku ubiegania się o funkcję Rodziny Wspierającej