Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

4. Program „Opieka wytchnieniowa”

Czcionka:

 

Program „Opieka wytchnieniowa” 

- edycja 2021 realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel programu:

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią  opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności  oraz osobami z orzeczeniami o znacznym  stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Grupy docelowe:

Opiekunowie osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawnych dzieci.

Efektem programu będzie:

Możliwość skorzystania z wytchnienia przez rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Dotacja:

Gmina Niepołomice otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 40 040 zł (słownie: czterdzieści tysięcy i czterdzieści złotych 00/100). 

Plakat programu

Utworzono dnia 21.05.2021, 14:14