Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

2.Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Czcionka:

Flaga i godło Polski

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Umowa nr 1/2021 z dnia 13.01.2021 r na realizacje wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość dofinansowania wynosi: 133 448 zł
Całkowity koszt zadania wynosi: 261 299

AKTUALNOŚCI:

Program „Posiłek w szkole i w domu” rok 2020

Utworzono dnia 30.08.2021
Program „Posiłek w szkole i w domu” rok 2020 Umowa nr 1/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniona aneksem nr 1/2020 oraz aneksem nr 2/2020 na realizacje wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie finansowane ze środków otrzymanych...
czytaj dalej na temat: Program „Posiłek w szkole i w domu” rok 2020

Program „Posiłek w szkole i w domu” rok 2019

Utworzono dnia 30.08.2021
Program „Posiłek w szkole i w domu” rok 2019 Umowa nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. zmieniona aneksem nr 1/2019 oraz aneksem nr 2/2019 na realizacje wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie finansowane ze środków...
czytaj dalej na temat: Program „Posiłek w szkole i w domu” rok 2019