Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Niepołomice

ty decydujesz

Przeciwdziałanie przemocy w Rodzinie

Czcionka:

 

Instytucje, które mogą udzielić pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie

 


Instytucje w gminie Niepołomice.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul Bocheńska 26, tel. (12) 284-87-14 oraz 505-559-121

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00


Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niepołomicach

Czynny:

wtorki : od 15.30 do 17.30 - porady prawne

czwartki: od 15 do 17.30 - porady psychologiczne
(by umówić się na wizytę do psychologa prosimy o kontakt pod numerem 509 233 534)


Komisariat Policji w Niepołomicach, pl. Zwycięstwa 8 tel. (12) 281-41-11

Czynny całą dobę


Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26. pok. 18, tel. (12) 281-22-55 lub (12) 250-94-61

Czynne:

poniedziałki: od 8.00 do 17.00

wtorek-czwartek: od 8.00 do 16.00

piątek: od 8.00 do 15.00


Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, ul. Bocheńska 26. pok. 19, tel. (12) 281-22-55

Czynne w czwartki i piątki w godz. 16.00 - 18.00


Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, tel. (12) 281-39-98

Czynna całą dobę


NZOZ Niepołomickie Centrum Profilaktyczno - Lecznicze, ul. Stefana Batorego 41 C, tel. (12) 281-37-64

Czynne codziennie od 8.00 - 18.00

 

Pozagminne instytucje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka, tel. (12) 288-02-20

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30


Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieliczce, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka, tel. (12) 288-02-20

czynne w poniedziałki w godzinach 7:30-17:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30


Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, os. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków, tel. (12) 425-81-70

Czynny całą dobę


Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków, tel. (12) 421-92-82

Całodobowy numer interwencyjny


Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny Komitetu Ochrony Praw Dziecka, ul. Lubomirskiego 21/12, 31-509 Kraków, tel. (12) 430-35-03

Czynny we wtorki i czwartki: od 15.00 do 18.00


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", tel. (22) 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna)

Całodobowy numer interwencyjny

mail: pogotowie@niebieskalinia.pl 

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj!

Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 


 

AKTUALNOŚCI:

Program korekcyjno-edukacyjny

Utworzono dnia 20.02.2017

W dniu 22 lutego 2017 roku o godz. 16.00 rozpoczyna się realizacja kolejnej edycji PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

czytaj dalej na temat: Program korekcyjno-edukacyjny

ty decydujesz

Utworzono dnia 25.09.2014, 08:57